I want it all and I want it now!

Vanaf onze jeugd is het ons ingeprent door onze moeders die hard hebben gevochten voor gelijke rechten en erbij waren toen de eerste crèches werden opgericht: vrouwen kunnen carrière maken, zichzelf ontplooien, financieel onafhankelijk zijn. Wat een winst! En dus deed onze generatie dat massaal: studeren, werken en ach, kinderen, tja dat kwam wel een…