Tussen volwassene en kind kan een bijzondere band groeien. Een kind moet zich daarvoor gezien, gehoord en begrepen voelen in zijn behoeften. Dit is voor het kind nodig om zich emotioneel veilig te voelen. Dit proces van afstemming tussen ouder en kind vraagt veel tijd, aandacht, emotionele en fysieke beschikbaarheid. Als een kind voelt dat de ouder er voor hem is, dat hij in zijn behoeften wordt voorzien – zonder enige voorwaarde – dan groeit zijn vertrouwen in jou als ouder. Kinderen die opgroeien in een omgeving die steun en bescherming biedt, ontwikkelen zich aantoonbaar beter; ze hebben zelfvertrouwen en plezier.

Als ouder ben je voor je kind zowel de bron van vertrouwen als de bron van veiligheid. Je let op, je helpt als het nodig is en je maakt samen plezier. Je biedt je kind troost, toont dat je blij bent met hem en leidt zijn gevoelens in goede banen. De ervaring van jouw bescherming en vertrouwen geeft hem bagage om met stress en tegenslag om te kunnen gaan in zijn volwassen leven.

Op invoelende wijze beschrijft Joriene de Vos in Alles Kids wat veilige hechting inhoudt. Voor de verschillende leeftijdsfasen wordt aangegeven wat de specifieke behoeften van het kind zijn en hoe je die op een natuurlijke manier kunt vervullen. De uitdagende momenten van het ouderschap (driftbuien, nee fase, grenzen stellen) worden uitvoerig besproken en ook worden praktische handvatten aangereikt voor als het even niet verloopt zoals je graag zou willen.

“Keer op keer maakt onderzoek duidelijk dat de emotionele band die kinderen in de eerste levensjaren opbouwen met hun ouders of verzorgers alles bepalend is voor de manier waarop ze later in het leven staan. Dit boek legt uit hoe dat zit en geeft veel praktische informatie over wat je als ouder kunt doen om je eigen sensitiviteit te vergroten en de band met je kind te versterken.
Een echte aanrader voor alle ( aanstaande) ouders.”

– Marilse Eerkens Correspondent Kinderomgang bij Decorrespondent.nl

“Ouderschap dat positief en betrokken is bij de behoeften van het kind.”

De tijd die achter ons ligt is er een van ‘kinderen worden vanzelf groot’ en ‘kinderen voeden elkaar op’, ‘kinderen kunnen veel hebben’ en ‘kinderen vergeten gauw wat er gebeurd is’, ‘je kunt een kind 15 minuten laten huilen, daar krijgen ze niets van’ (advies van nu).  Dat zijn niet de goede raadgevingen.

Vaak richten aanstaande ouders zich vooral op de materiele aspecten van het krijgen van de baby. Met veel zorg worden alle spullen aangeschaft waarvan ze denken dat de baby die nodig heeft. Dat is een prachtig ritueel, maar eigenlijk nog belangrijker is het om al in  de zwangerschap stil te staan bij wat de baby daadwerkelijk nodig heeft.

“Tijdens de zwangerschap ontstaat er een sterke verbondenheid met de moeder. Er is onder andere voortdurend huidcontact, de baby hoort haar ademhaling, hartslag en stem, voelt haar emoties.”

De geboorte is een enorme stressvolle overgang naar een omgeving met eindeloos veel nieuwe prikkels. De baby heeft een intens verlangen om de vertrouwde verbinding weer tot stand te brengen.

“In de moeder gaan de hormonen werken van zorg en bescherming. Die hormonen worden gevoed door het geven van borstvoeding.”

Ook als je kunstvoeding geeft, heb je als moeder mogelijkheden om je zorghormonen te stimuleren. Ouders kunnen hun baby veel dragen in een draagdoek, samen slapen met de baby, veilig aan moeders kant, en reageren op de communicatie van de baby, – dit zijn de factoren die uitgaan van wat de baby daadwerkelijk nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een evenwichtiger en gelukkiger mens. Als ouders kunnen voldoen aan deze basisbehoeften geeft dat het kind de kans om zich te ontwikkelen  tot een kind dat meer knuffelt, zorgzamer is, meelevender is, meer rekening met anderen houdt, meer zelfvertrouwen heeft en beter kan samenwerken dan kinderen bij wie deze behoeften onvoldoende zijn vervuld.

“Joriene de Vos geeft in haar boek prettige en duidelijke informatie over alle fasen van hechting tussen ouder en kind. Ze schrijft dat het reguleren van emoties belangrijker is dan het opbouwen van IQ. Relatie aangaan leer je van je ouders. Dat geldt voor relaties in het hele verdere leven.”

“Joriene’s boek is zeer waardevol voor alle, aanstaande of huidige, ouders en hulpverleners.”

Lida van Ruijven – Bank Schrijfster van het boek ‘Ouderschap vanuit je hart’