Het opbouwen van een emotionele band met je kind.

We willen allemaal het beste voor onze kinderen. We willen dat ze gelukkig zijn. Uiteindelijk zelfstandig en stabiel worden en zelfvertrouwen krijgen. Uiteraard bieden we ze alle liefde die maar in ons zit. Naast heel veel liefde vraagt het groot brengen van kinderen ook inzicht. Want wat heeft je kind in de basis nodig? Wat is essentieel voor zijn ontwikkeling?

Volg de gratis 5-delige videoserie over hechting en ontdek wat jouw kind nodig heeft. 

stocksy_txp93a3cfc90xh000_small_301526

“Mijn missie is dat alle kinderen van nu en alle toekomstige kinderen gelukkige en stabiele volwassenen worden.”

– Joriene de Vos

alles-kids

Alles Kids – het boek

Om de band tussen ouder en kind op te bouwen is contact essentieel. Als ouder wil je er zijn voor je kind; hij is kwetsbaar en van jou afhankelijk voor verzorging. Maar wat is er nu eigenlijk voor nodig om die stevige, warme en hechte band met je kind op te bouwen, waarbinnen hij kan uitgroeien tot een stabiele volwassene? En waarom is die band zo essentieel voor zijn ontwikkeling?

kids-co

Kids & CO – het boek

Je staat voor onbekende uitdagingen wanneer je graag een kind op de wereld wilt zetten maar de omstandigheden minder gunstig zijn. Misschien heb je helemaal geen relatie, maar wel een kinderwens? Of heb je wel een relatie, maar denkt je partner anders over kinderen dan jij? Wie weet is er sprake van verminder(en)de vruchtbaarheid bij een van de twee? Of heb je een partner van hetzelfde geslacht?

SONY DSC

Joriene de Vos – Psycholoog, gespecialiseerd in de sociaal emotionele ontwikkeling (hechting)

‘Als ouders gaan zwabberen, doen de kinderen dat ook.’ Juf Ank  

Waarom hebben aanstaande ouders psychologische zorg nodig? 

De emotionele achtbaan van het (beginnend) ouderschap kan iemand op hoge snelheid langs een diep dal leiden. In onze praktijk zien we vaak volwassenen die (nog) niet goed toegerust zijn op alles wat het leven als ouder met zich meebrengt.

De emoties, stress, angsten, onzekerheden, twijfel, boosheid en beknotting van vrijheid die het ouderschap oproept worden vaak onderschat, terwijl ze juist hoogste prioriteit zouden moeten hebben. Om een functioneel gezin te hebben is het immers belangrijk dat ouders emotioneel beschikbaar zijn voor de kinderen. Dit lukt echter vaak niet, juist omdat oude onverwerkte issues bij de ouders naar boven komen en daarmee de relatie onder druk zetten. Kortom, wat nog niet verwerkt is, komt in (de aanloop naar) het ouderschap aan de oppervlakte.

Deze mentale issues zorgen voor emotionele instabiliteit en maken het ouderschap zwaarder. Niet altijd wordt dit direct herkend of opgemerkt door onszelf of onze omgeving: vaak overschaduwt ons overlevingsgedrag een sluimerende depressie, gevoelens van eenzaamheid, overspannenheid of een burn-out. Emotionele disbalans van een of beide ouders zorgt voor problemen en disfunctioneren binnen het gezin. Daarom is het voor aanstaande ouders belangrijk om onopgeloste stukken aan te pakken, bij zichzelf en in de relatie. Pre- en postnatale psychologische zorg blijkt hier een krachtig middel voor.

De kracht van psychologische zorg voor ouders tijdens de zwangerschap – en de periode erna – is, dat het juist díe extra begeleiding kan bieden die nodig is om toekomstige schade te voorkomen. Hoe meer inzicht we hebben in onze oude patronen en overtuigingen, hoe beter we onszelf kunnen bijsturen. Inzicht in de eigen drijfveren, onbewuste triggers en pijnpunten zorgt voor betere communicatie en emotieregulatie. Daarom is het belangrijk dat we ons eigen hechtingsverleden kennen en mogelijke ballast opruimen, liefst voordat er kinderen komen. Wat hebben we zelf nog op te lossen voordat we de ouder kunnen zijn die ons kind nodig heeft?

Welke schade kan er optreden als een kind geen stabiele ouders heeft? 

Aangetoond is dat er bij onveilig gehechte kinderen iets scheefgelopen is in de opgebouwde relatie tussen ouders en kind in de eerste levensjaren. De ouders waren op de een of andere manier niet in staat om goed genoeg op hun kind te reageren en op zijn behoeften in te spelen. Helaas is dat bij dertig tot veertig procent van de thuiswonende kinderen van een tot twaalf jaar in Nederland het geval. Dus grofweg een op de drie kinderen en volwassenen is onveilig gehecht. Met psychologische zorg kunnen we dit percentage verkleinen, door ballast uit het verleden al tijdens de zwangerschap en direct na de geboorte aan te pakken.

In de hulpverlening is de overtuiging gegroeid dat hechtingsstoornissen kunnen leiden tot emotionele problematiek, en dat veilige hechting een essentiële factor is in het ontwikkelen van een gezonde emotionele staat van zijn. Ook wetenschappelijk onderzoek bevestigt steeds vaker dat een veilige hechting de psychische en lichamelijke gezondheid beschermt en dat onveilige hechting een risico vormt.

Investeren in een goede band vanaf het begin loont 

De beste manier om kinderen een goede start te geven is door vroeg te beginnen met het werken aan de band tussen ouder en kind en zo vanaf jonge leeftijd emotieregulatie, impulscontrole, frustratietolerantie, geduld en (non)verbale geweldloze communicatie aan te leren. Dit levert op kleine schaal (binnen het gezin) en op grote schaal (in de maatschappij) enorme winst op, omdat deze leefstijl de psychische en lichamelijke gezondheid bevordert.

Daarom is pre- en postnatale psychologische zorg voor ouders geen luxe, maar een krachtig middel waar alle aanstaande ouders toegang tot zouden moeten hebben, omdat het latere emotionele, gedrags- en leerproblemen bij kinderen kan voorkomen. En bij de kinderen van die kinderen. Zo worden patronen die van generatie op generatie zijn doorgegeven doorbroken. De winst die een dergelijk preventief programma de samenleving op langere termijn oplevert, is onmeetbaar.

Maar ook op kortere termijn komt preventie de gezondheidszorg ten goede doordat er minder langdurige, intensieve psychologische gezinshulp of therapie op volwassen leeftijd nodig is, door minder burn-outs, overspannenheid, werkverzuim en langdurige ziektetrajecten. Het geld dat aan de voorkant wordt uitgegeven aan preventie, betaalt zich aan de achterkant terug. Jong geleerd is dus echt oud gedaan: door preventie kunnen komende generaties gezonder en met minder issues opgroeien. Investeren loont.

“It is easier to build strong children
than repair broken adults..”

F. Douglass